O POLYCHROME

IMG_6787

polychrome[pɔlikʀom] = mnohobarevný


Kdo jsme?

Architektonická platforma POLYCHROME působí na poli architektury v různých podobách. Projektuje a navrhuje, popularizuje a zkoumá. Život lidí není „monochromatický“, je plný emocí, pocitů, zkušeností. Proto hledáme komplexní a adekvátní řešení, která odpovídají na otázky krásy, kvality, funkčnosti a udržitelnosti. „Polychromatická“ architektura nemusí být pestrobarevná, ale musí vytvořit optimální prostředí pro všechny aspekty lidského života. Ten bezpochyby „barevný“ je!

POLYCHROME vznikl v roce 2016 transformací aktivit Tomáše Čecha. O rok později se k platformě přidává Roman Osika.


Co nabízíme?

POLYCHROME poskytuje diskuzi a architektuře. Řeší konkrétní stavební záměry s podporou individuálních představ a respektováním prostoru a okolí. Výsledkem je jedinečné dílo zachycené kompletní projektovou dokumentací.

POLYCHROME zajišťuje proces participace vedoucí k udržitelnosti výsledných řešení a jejich pozitivnímu přijetí. Spolupracuje na projektech popularizujících architekturu ve všech směrech.


S kým spolupracujeme?

spoluprace_web4_bw