Dům PP

název projektu: Dům PP
popis projektu: Rodinný dům pro pár
adresa: Za školou 7 I Příbor
datum: 2019
stav: příprava realizace


Návrh domu v Příboře byl od počátku poměrně jasně definován místním regulativem – půdorysný tvar, tvar střechy, osa hřebene, rozměry. Takřka předdefinovanou archetypální formu jsme modifikovali přetažením štítových fasád nad hranu střechy a zdánlivě náhodnou avšak vnitřním prostorům přesně odpovídající kompozicí oken. Průchody vedou skrz vertikální, maximální výškou se otevírající otvory, průhledy vždy rámují čtverce umístěné v souznění s vnitřním fungováním domu. Jednoduchá bílá fasáda symbolicky ustupuje v místech vstupů a vznikají tak dřevem obložená přívětivá zákoutí. Směrem do zahrady je tento princip meziprostoru ještě podpořen zkoseným zastřešením terasy, pergolou.

Centrem vnitřní dispozice je obytný prostor s jídelnou, kolem kterého jsou dokola, v pomyslném tvaru písmene U, umístěny další místnosti s obytnými nebo obslužnými funkcemi. Dům prosvětlují a s vnějším prostředím propojují příčné průhledy.