Střechy nad Prachovníkem

název projektu: Střechy nad Prachovníkem
popis projektu: Polyfunkční objekt v osadě Prachovník
adresa: Na Prachovníku I Opava
datum: 2018 – ?
stav: příprava realizace
ocenění: Cena veřejnosti v soutěži Young Architects Award 2019


„Navrhněte výjimečné nájemní bydlení doplněné o obchodní prostory. Přinesme na Prachovník nové funkce a podpořme naši osadu!“

investor a stávající občan Prachovníku

Střechy nad Prachovníkem je objektem navazujícím na místní atmosféru stejně jako domem přinášejícím na Prachovník nové fenomény. Takto se chová svou náplní i formou, ve které se snaží být ke svému okolí maximálně upřímný. Objekt je umístěna podél ulice a v půdorysu si uchovává obdélný charakter.
Objem je tvořen jednopatrovou racionální podstavou, která v daných místech ustupuje a vytváří kryté vstupy do samostatných bytů v podobě podobné tradičnímu podloubí. Druhé patro tvoří nástavby v podobě archetypálních „domů“ se sedlovou střechou. Forma zde respektuje funkci, tedy jeden „dům“ a jeden hřeben střechy znamenají jednu bytovou jednotku. Štítové stěny ustupují a otáčejí se, tak aby vznikl prostor pro terasy s adekvátní intimitou a přiměřeným prostorem. Prolamují je okna svým tvarem kopírující hrany střech, okenní otvory podstavy jsou naopak klasické, pravoúhlé.

Vnitřní dispozice domu vychází vstříc ambici maximálního soukromí a samostatnosti. Směrem do ulice a čelem k příjezdové komunikaci jsou umístěny dvě obchodní jednotky, na opačném konci domu, směrem na západ, pak dvě garáže, které budou v budoucnu sloužit samotnému investorovi. Zbytek prvního podlaží je pak věnován samostatným vstupům do bytů umístěných ve druhém podlaží. Díky tomu bylo možné situovat úložné prostory do přízemí a maximum obyvatelné plochy do prosvětlenějšího a soukromějšího druhého patra. Kryté stání pro automobily je umístěno za domem a jeho střecha je využita jako terasa bytů v patře.

Řešení fasád domu následuje rozlišení formy a funkcí. Spodní podstava je omítnuta, nadstavby jsou obloženy dřevěnými prkny.