Dřevěný veletržní stánek

Dřevěný veletržní stánek
název projektu: Dřevěný veletržní stánek pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
popis projektu: Studie rozebiratelného stánku 
adresa: 
datum: 2014
stav: studie


Společnost Vojenské lesy a statky ČR, s.p. chce prezentovat svou činnost. Jako materiál svého reprezentativního stánku zvolila logicky dřevo. Zároveň chce rozličné prostory, které budou naplňovat několik funkcí. Jak vytvořit unikátní a hodnotný prostor uprostřed výstaviště plného shonu?

Koncept stánku pracuje se dvěma geometriemi. Jedna vymezuje základní maximální plochu půdorysu 25m². Druhá geometrie spojuje jednotlivé funkční zóny v „soutisku“, který napomáhá jejich vzájemné funkčnosti. Funkční zóny jsou vymezeny základní geometrií kruhu. Po překrytí vzniká základní prostorové schéma čtverce s vnořenými kruhy. Geometrie je obalena transparentní dřevěnou konstrukcí tvořenou sítí horizontál a vertikál. Smývá se po léta zažitá hranice mezi vnějškem a vnitřkem, mezi exteriérem a interiérem. Neexistuje pevné rozhraní, avšak prostory jsou jasně definovány. Stejný efekt nastává i v „interiéru“. „Místnosti“ jsou jasně určeny, můžete ale zrakem i sluchem proniknout do té vedlejší.

V „interiéru“ stánku je vymezena jednací místnost, která svou velikostí splňuje požadavek na minimálně 25 míst k jednání. Obsluhuje ji šatna a kuchyňka se skladem. Zde je skryto potřebné zázemí včetně předepsaných spotřebičů. Největší prostor je věnován volně prostupnému prezentačnímu prostoru. Ten je vybaven pouze pultem pro zaměstnance. Zbytek je k dispozici pro prezentaci trofejí a rozličných exponátů. Při vstupech do prezentačního prostoru jsou instalována jasně viditelná svítící loga identifikující vystavovatele.

Dřevěný veletržní stánek

Dřevěný veletržní stánek

Dřevěný veletržní stánek