Dvůr přírodovědců

název projektu: Dvůr přírodovědců
popis projektu: Proměna vnitrobloku pro projekt Zelená Porubě
adresa: ul. Čkalovova a Španielova I Ostrava
datum: 2021
stav: studie


Uspořádání prostoru a nové prvky
Navrhovatelka projektu, paní Robotová, si přála, aby Dvůr přírodovědců byl místem pro všechny generace a aby zde místní rádi trávili svůj volný čas. Snažili jsme se jí vyjít maximálně vstříc a aby mohly jednotlivé aktivity probíhat maximálně nerušeně, hledali jsme cestu, jak všem najít to správné místo. Dvůr dělíme na několik zón, které svým uživatelům nabízejí maximální komfort a prostor pro nerušenou zábavu. Zároveň jsme nechtěli, ať ty hlučnější aktivity ruší místní obyvatele, a tak je návrh vždy umísťuje dále od oken, do míst, kde hluk nebude tolik obtěžovat. Uprostřed vnitrobloku je tak nové místo na cvičení mladých i seniorů, hřiště je doplněno o další prvky, vymezena je plocha doporučená pro venčení psů. Chceme do prostoru vtáhnout i stanici mladých přírodovědců, proto vysazujeme živou expozici stromů a květin. Ta je naopak umístěna u fasád domů, aby potěšila oko místních.

Materiálové řešení
Přestože jedna část návrhu prostor rozděluje, druhá se snaží jej propojit tak, aby působil jako jeden celek. Jednotícím prvkem je červená barva a na stávající prvky navazujme použitím dřeva.

Komplexnost návrhu
Zásadní nově navržené prvky nejsou jedinou součástí návrhu. Aby byl dvůr pojat komplexně, návrh přináší i řadu dalších doplnění a vylepšení, stávající vyšlapané cestičky jsou nahrazeny betonovými šlapáky, některé nevyužívané dlážděné plochy jsou nahrazeny trávou, zachovalé dlaždice jsou recyklovány a znovuvyužity pro nové zpevněné plochy, zeleň je zachována, jen některé keře prokáceny, aby byl veřejný prostor bezpečnější a přehlednější.