Dům P

Dům Pnázev projektu: Bydlení ve vatě
popis projektu: Studie rodinného domu
adresa: 
datum: 2015
stav: studie


Architektonické řešení
Návrh domu se řídil dvěma základními koncepčními principy. Prvním cílem bylo vytvořit jasnou hierarchii místností uvnitř domu. Je zvolen základní modul místnosti 4 x 4 m. Jednotlivé místnosti jsou pak rozlišeny pomocí světlé výšky prostorů. Jsou navrženy tři rozdílné velikosti konstrukční výšky – základní 2,7 m, zvýšená 4 m a dvoupatrová 5,4 m. Každé místnosti je pak přiřazen rozměr odpovídající její důležitosti. Obývací pokoj má 5,4 m, garáž má 2,7 m a tak dále.

Druhým požadavkem byl kompaktní objem domu umožňující ekonomickou realizaci i provoz. Na čtvercovém rastru 3 x 3 místnosti jsou tak pokoje rozmístěny po obvodu, zatímco střední pole zaujímá komunikační jádro. Vzniká kompaktní tvar, který je rozbit pouze na 5. fasádě, tedy na střeše. Rozdílné výšky místností v druhém patře zde rozehrávají hru světlíků a objemů.

Stavební řešení
Nosně stěny jsou realizovány pomocí zdiva Porotherm 44 T profi. Stěny jsou sendvičové konstrukce se vzduchovou mezerou a vnější vrstvou z lícových cihel Terca – Červená světlá český formát. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z cihelných vložek Miako a keramobetonových stropních POT nosníků. Pro překlady stavebních otvorů jsou použity prvky Porotherm KP Vario, které umožňují skrytou instalaci venkovních žaluzií. Výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů firmy Schüco.

Energetické řešení
Objem budovy je záměrně udržován co nejkompaktnější. Dosáhneme tak výhodného poměru A/V, a tedy omezujeme energetickou náročnost. Budova je do terénu posazena tak, že vstupní fasáda směřuje na východ a nejvíce prosklená fasáda je orientována na jih. Okenní otvory na severní straně jsou minimalizovány. Stínění je řešeno systémem venkovních žaluzií s automatickým chodem. Navíc jsou na jižní straně vysazeny tři listnaté stromy, které v létě zabraňují přehřívání. K vytápění je použito tepelné čerpadlo. Dům je vybaven vzduchotechnikou s rekuperací. Dvojité vedení odpadní vody umožňuje využívání systému „grey water“.

Dům P

Dům P

Dům P