Předprostor ZŠ Jasanová

Předprostor ZŠ Jasanovánázev projektu: Les ve městě
popis projektu: Řešení vstupních prostor ZŠ Jasanová a přilehlých prostranství
adresa: Brno – Jundrov
datum: 2013
stav: 3. místo v architektonické soutěži I studie


Les je prostorem života, přírody, fungování přirozených procesů. V lese se dá zažít spousta zábavy a dobrodružství a zároveň se člověk – dítě může naučit spoustu nových věcí. Do lesa chodíme rádi. Posloucháme ticho a nebo hluk místního života. V lese si můžeme odpočinout, ale také tam „potit krev“. Les je prostě fajn.

Život je barvitá cesta plná zastávek, odboček, překážek, křižovatek,… Je to složitý organismus, ve kterém není jednoduché se vyznat, není jednoduché ho pochopit a už vůbec není jednoduché jím projít. Dětství je sice jen jeho malou částí, ale bezpochyby tou nejdůležitější. Právě tehdy vše poznáváme, objevujeme a učíme se. Nemůžeme ale spoléhat pouze sami na sebe, někdo nám musí být průvodcem a učitelem, někdo nám musí život představit.

Projekt „les ve městě“, řešení vstupního prostoru budovy ZŠ Jasanová 2 a přilehlé prostranství, je zpodobněním lesa a života. Ukazuje dětem barvitost a různorodost prostředí, ve kterém žijí. Příroda kontrolovaná a nekontrolovaná, výsledky lidské racionality – techniky i výsledky emotivní estetiky, prostor k předvádění se i prostor k pozorování. Les ve městě je galerií života, galerií možností života, galerií podstaty lidské existence.

Kruhové okno napravo od vstupu je nahrazeno stejným oknem, které je použito v pravé části fasády. Celkový dojem je doplněn použitím žaluzií, které navazují na ty již existující. Estetika fasády tak působí jednotným a kompaktním dojmem. Podobný princip by bylo vhodné aplikovat i na fasádu kotelny. Celý předprostor by tak získal na přirozenosti a intimitě.

Před vstupem do bytu školníka je navrženo velkorysé zápraží a je mu tak dodána jistá důstojnost.

Současný povrch je nahrazen klasickými dlažebními kostkami. Východní část (za sochou kohouta) je vyvýšena a vzniká tak pobytové schodiště a tribuna – jeviště pro libovolné využití. Zároveň je umožněn bezbariérový přístup do školy pomocí ramp. Obvodová zídka je snížena a nahrazena zábradlím. Celé prostranství tak získává na atraktivitě pomocí výhledu do krajiny – města. Socha kohouta je zachována a použita jako přirozená součást celého konceptu. Dlažba není použita v celém území, ale pouze v pohybových koridorech. Zbytek je ponechán zeleni v divoké nebo zkulturněné – pobytové podobě. V prostoru jsou nově vysazeny dva stromy a instalovány tři sochy zpodobňující galerii života. Střecha je nesena „lesem“ sloupů a jsou v ní prořezány otvory, které osvětlují prostor a inscenují děje v něm. Spodní strana střechy je opatřena osvětlením pro noční hodiny.

Odvodnění je řešeno přirozeně – vsakem. Plocha pro odvodnění je zmenšena použitím zeleně, která zároveň vodu navrací do přirozeného cyklu.

Předprostor ZŠ Jasanová