Saunapark Olešná

Saunapark Olešnánázev projektu: Saunapark Olešná
popis projektu: Rozšíření aquaparku o centrum saunování
adresa: Vodní nádrž Olešná
datum: 2015
stav: studie


Zadáním investora bylo vedle budovy stávajícího plaveckého bazénu vybudovat samostatný provoz saunaparku. Objekt měl obsahovat nutné zázemí, tři sauny a páru. Ústředním prvkem měl být ochlazovací bazének.

Okolní existující zástavba nebyla shledána jako cenná, hodná následování. Navrhovaná budova se proto esteticky neobrací ke kontextu, ale je svébytnou entitou. Umístěna je při jižním rohu budovy plaveckého bazénu, tak aby nebránila výhledu z něj.

Základním východiskem bylo nenavrhovat velkou budovu, ale pokusit se uchovat komorní měřítko. Snahou bylo přinést do budovy aspoň část výhledu na vodní plochu, zároveň ale uchovat nutnou intimitu, a to i vzhledem k frekventované cyklostezce.

Byl vygenerován stavební program, který odpovídal požadavkům investora. Jeho části pak definovaly jednotlivé objemy, které byly poskládány do kompaktního celku. Výsledkem tedy není jeden dům, ale jakýsi klastr. Uživatel by tedy měl zažívat atmosféru adekvátní kultuře saunování.

V areálu je navržena nová komunikace vedoucí od cyklostezky k parkovišti nad plaveckým bazénem. Na ni navazuje vstup do saunaparku s malou recepcí a barem. Prostor je vybaven nezbytným zázemím pro provoz. Návštěvník následně přechází do šatny, která je navržena jako společná, opatřená převlékacími kabinami. Sprchy a hygienické zázemí jsou oddělené. Po absolvování nezbytné přípravy host prochází spojovací chodbou do ochozu, který propojuje saunovací provoz. Po jeho vnějším okraji se vstupuje do jednotlivých saun a páry, které mohou být provozovány v různém režimu. Uprostřed ochozu je pak ochlazovací bazének. Jedna vnější stěna je prosklena, takže návštěvníci mohou využít výhled na vodní plochu. Hosté mohou odpočívat jak v interiéru, tak v exteriéru.

Stavba je navržena jako kombinovaná. Objekt recepce a zázemí je zděný, vodorovné konstrukce jsou dřevěné. Prostory jsou otevřeny do krovu. Recepce je spojena s exteriérem celostěnným prosklením. Vnější povrchy jsou omítané. Objekt saun a páry je celodřevěný. Fasáda je navržena z dřevěného vertikálního obkladu. V místě prosklení ochozu je fasáda částečně přetažena přes zasklení, aby byla uchována potřebná intimita.

Saunapark Olešná

Saunapark Olešná

Saunapark Olešná

Saunapark Olešná